تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
83.852 میلیارد
تعداد کل معاملات 35
ارزش معاملات مازاد
5.431 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 5
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده
4 میلیون لیتر
هر لیتر 12,520 ریال
1396/05/04 11:00:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی.عمده
5,000 تن
هر كيلوگرم 12,716 ریال
1396/05/04 11:15:00
نفتای سبک پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
5,000 تن
هر كيلوگرم 12,716 ریال
1396/05/04 11:30:00
حلال 410 پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
192,000 لیتر
هر لیتر 12,756 ریال
1396/05/04 11:45:00
برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 10,468 ریال
1396/05/04 12:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
500 تن
هر تن 452 دلار (بانک مرکزی)
1396/05/04 13:00:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ بین الملل
1,000 مترمكعب
هر مترمكعب 403 دلار (بانک مرکزی)
1396/05/04 13:15:00
حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
1,000 مترمكعب
هر مترمكعب 386 دلار (بانک مرکزی)
1396/05/04 13:30:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
1,200 مترمكعب
هر مترمكعب 386 دلار (بانک مرکزی)
1396/05/04 13:45:00
گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 335 دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )
1396/05/07 14:00:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
2,004 مترمكعب
هر مترمكعب 350 دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )
1396/05/08 13:15:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
260
190
50
هر كيلوگرم 14,026 ریال
6.312 میلیارد ريال
1396/05/02
10:30:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
2,875
100
1,525
هر كيلوگرم 7,843 ریال
23.333 میلیارد ريال
1396/05/02
11:15:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
100,000
-
400,000
هر لیتر 12,520 ریال
1.252 میلیارد ريال
1396/05/02
11:30:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
20
140
340
هر كيلوگرم 12,707 ریال
2.033 میلیارد ريال
1396/05/02
12:30:00
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
60,000
90,000
354,000
هر لیتر 12,874 ریال
1.931 میلیارد ريال
1396/05/03
11:45:00
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
24,000
-
480,000
هر لیتر 12,756 ریال
306.144 میلیون ريال
1396/05/03
12:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
2,000 تن
3,100
2,000
هر كيلوگرم 14,026 ریال
28.052 میلیارد ريال
1396/05/03
10:30:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
2.004 میلیون لیتر
30.234 میلیون
2.004 میلیون
هر لیتر 13,170 ریال
26.393 میلیارد ريال
1396/05/03
10:45:00
شرکت پلیمر آریاساسول در رینگ داخلی (C3+) برش سه کربنه و سنگین تر
221 تن
-
-
-
- ريال
1396/05/03
11:00:00
متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
2,002 تن
2,959
2,002
هر كيلوگرم 8,225.874 ریال
16.468 میلیارد ريال
1396/05/03
11:15:00
حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 لیتر
504,000
504,000
هر لیتر 12,756 ریال
6.429 میلیارد ريال
1396/05/03
11:30:00
نیتروژن مایع پتروشیمی فجر در رینگ داخلی
200 تن
-
-
-
- ريال
1396/05/03
12:15:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
3,000 تن
-
-
-
- ريال
1396/05/03
12:30:00