ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
ساینا شیمی بهشتمیعانات گازی ایلام شیرین شدهرینگ بین الملل1396/03/101396/03/21 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی بوعلی سیناریفورمیترینگ داخلی و بین الملل1396/03/091396/03/17 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
ساینا شیمی بهشتاکتان افزارینگ بین الملل1396/03/091396/03/17 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
نفت ستاره خلیج فارسنفت گاز رینگ داخلی و بین الملل1396/03/021396/03/16 دریافت فایل نفت و گاز
نفت ستاره خلیج فارسگاز مایع رینگ داخلی و بین الملل1396/03/021396/03/16 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت پالایش نفت لاوان بلندینگ نفتارینگ داخلی و بین الملل1396/02/241396/03/03 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
ذوب اهن اصفهانبنزول خام رینگ داخلی و بین الملل1396/02/171396/03/07 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
ارین ماهتاب گستر نیروگاه رودشوربرقرینگ داخلی و بین الملل1396/02/171396/03/01 دریافت فایل برق
توسعه منابع اب و نیروی ایران نیروگاه لوارکبرقرینگ داخلی و بین الملل1396/01/151396/02/23 دریافت فایل برق
توسعه منابع اب و نیروی ایران نیروگاه سیمرهبرقرینگ داخلی و بین الملل1396/01/151396/02/23 دریافت فایل برق
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
برقکلیه عرضه ‏کنندگان برق پذیرش شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران- (بازار عمده‌فروشی برق)1396/03/091396/03/29 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقآرین ماهتاب گستر1395/11/091395/11/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتدبیرسازان سرآمد1395/08/121395/09/15 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
گاز مایعپتروشیمی بندرامام1395/05/191395/07/10 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقپرشیان فولاد1395/05/191395/11/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
بنزیننفت ستاره خلیج فارس1395/03/111395/04/05 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولید برق سنندج مپنا1395/03/111395/03/18 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبکسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت1394/11/031394/11/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت آریان ماهتاب گستر1394/11/031394/11/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت کوره 380 سمانک شششرکت ملی نفت ایران1394/09/291394/11/20 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
12